Baharda kavak ağacına sarılarak uzayan ve büyüyen kabak filizinin sonu ne olur? Aralarında nasıl bir konuşma geçer?

Kavak ağacının yanında kabak vardır. Filizlenir ve boy gösterir.

Bahar boyunca kabak, kavak ağacına sarılarak boy göstermeye devam eder.

Güneş ve yağmurun etkisiyle büyüme süreci hızlı şekilde devam eder ve kısa sürede kavak ağacı ile neredeyse aynı boya gelir.

Kabak ile kavağın diyaloğu

Çabuk büyümekten ve boy atmaktan gururlu olan kabak, kavak ağacına sorar:

- "Sen kaç ayda bu duruma geldin ağaç?"

Kavak cevap verir:

- "On yılda.”

Kabak çiçeklerini sallayarak güler;

- "On yılda mı? Ben neredeyse iki ayda senin boyuna geldim..."

Kavak, kabağın bu sözlerine güler ve "Çok doğru" der.

Neler oluyor bana?

Aradan günler geçer ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye başlar, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar artıkça da aşağıya doğru inmeye.

Kabak, bu kez biraz kuşkuyla kavağa sorar:

- "Neler oluyor bana ağaç?"

Kavak sakin bir şekilde cevap verir:

- "Telaşlanmaya gerek yok ölüyorsun"

Kabak durumu kabullenemez ve sorar

- "Niçin?”

Kavak yine sakin sakin cevaplar:

- "Çünkü benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştın..."