Bayburt hangi bölgemizde bulunmaktadır? Bayburt’un kısa ve genel bilgileri nelerdir? Bayburt adı nereden gelmektedir? Bayburt’un ilçelerinin isimleri nelerdir?

Bayburt, Karadeniz Bölgesinde yer alır. Tarihi İpek Yolu üzerindedir. Çoruh nehrinin kıyısındadır. Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Erzincan komşu illeridir.
Bölgede Azziler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Saltuklular, Danışmendliler, Selçuklular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hüküm sürmüştür.
 
Bayburt adının hikayesi konusunda ise farklı kayıtlar vardır... Beşinci asır kayıtlarına göre "Bayberd" olarak Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Baiberdan, Baberd veya Paypert" şeklinde geçer.
On üçüncü yüzyılın sonlarında bu bölgeden geçen Marco Polo'nun seyahatnamesinde "Paripart ve Baiburt" şeklinde zikredilmektedir.
Selçuklu Sultanı İkinci Gıyaseddin Mes'ud adına 1291'de Bayburt'ta basılan paralarda da "Bayburd" olarak geçmektedir.
On altıncı yüzyıldan sonraki kayıtlarda ise "Bayburd" olarak geçmektedir.
 
Geçiş iklimine sahiptir ama karasal özellikler daha fazladır. Kışları çok soğuk geçer. 
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
Ulaşım karayolu ile sağlanır.
Plakası 69’dur.

Bayturt’un ilçelerinin isimleri

  • Aydındepe
  • Demirözü

Bi'SORU DAHA?

Iğdır'ın ilçelerinin isimleri nelerdir?

Iğdır hangi bölgemizdedir? Iğdır'ın kısa ve genel bilgileri nelerdir? Iğdır adı nereden gelir? Iğdır'ın ilçelerinin isimleri nelerdir?

Edirne'nin genel bilgileri ve ilçelerinin isimleri nelerdir?

Marmara Bölgesi'nde bulunan, Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır ilimiz Edirne'nin genel bilgilerine ve ilçelerinin isimlerine bakalım...

Kırklareli'nin ilçelerinin isimleri nelerdir?

Kırklareli'nin kısa ve genel bilgileri nelerdir? Kırklareli hangi bölgemizde yer alır? Kırklareli'nin ilçelerinin isimleri nelerdir? Kırklareli...

Hakkari'nin ilçelerinin isimleri nelerdir?

Hakkari'nin kısa genel bilgileri nedir? Hakkari hangi bölgemizde bulunmaktadır? Hakkari ekonomisi neye dayanır? Hakkari'nin ilçelerinin isimleri...