2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan köprünün öncelikli olarak tarihçesine bakalım...

Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından MS 558-560 yıllarında yaptırılmıştır.
Taş köprü, 365 metre uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde olup toplam 12 kemerlidir.
Köprünün batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntıları bulunmaktadır.

Köprünün adı nereden gelir?

Önceleri Latince “pons” (köprü) denen köprünün kendine özgü başka bir adı yoktur. Sonradan, “pons”un Latincede “köprü” demek olduğunu bilmeyen Rumlaşmış halk, bu sözcüğü bir özel ad olarak algılayıp köprüyü, “Pons Köprüsü” anlamında Pontogephyra diye anmaya başlar. Daha sonraları, bu ad Pentegephyra’ya (Beş Köprü) dönüşmüşse de köprü şu veya bu biçimde beş parçalı olmadığı gibi, beş kemerli de değildir.

Justinianus Köprüsü'ne nasıl gidilir?

Adapazarı Serdivan'dadır. Sapanca Gölü’nün sularını Sakarya Nehri’ne boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alır.
Şehir merkezine uzaklığı 8 kilometredir. Dolmuşlarla ulaşım sağlanabilir.