Eskihisar Kalesi'nin kısa tarihçesi nasıldır? Eskihisar Kalesi nerededir? Eskihisar Kalesi'ne ulaşım nasıl sağlanır? Kısa bir tura ne dersiniz...

Eskihisar Kalesi, Kocaeli Gebze'dedir. Eskihisar Köyü’ndeki Eskihisar Kalesi deniz kıyısında dik yamaçlı bir tepe üzerinde limanı korumak amacı ile yapılmıştır.
Yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi yoktur ancak Bizans dönemine ait olduğu belirtilmektedir.
Eskihisar Kalesi’nden ilk kez Georgios Akropolite 1241 yılında söz etmiş, ardından Palekanon Savaşı nedeniyle de tarihte ismi geçmiştir.
Eskihisar Kalesi ve surları üç aşamalı olarak yapılmıştır.
Kalenin iç surları I Manuel Komnenos (1143-1180) tarafından XII yüzyılda; kalenin peçe duvarları İznik İmparatoru II Ducas-Vatatzes (1222-1254) tarafından 1241’de; dış surlar ve güneydoğu köşesindeki burç Paleologoslar döneminde (1261-1453), yaklaşık 1300 yıllarında yapılmıştır. 

Kalenin yapı üslubu Bizans Konenoslar dönemine (1081-1185) işaret etmektedir. Nitekim İstanbul Edirnekapı’daki Anemas Zindanları ile İmparator Manuel Komnenos’un (1148-1180) yaptırmış olduğu İstanbul surları işçilik yönünden Eskihisar’a çok yakın benzerlikler göstermektedir. 
Eskihisar Kalesi iç ve dış olmak üzere iki bölümden meydana gelir.
Kale dikdörtgen plan şemasına sahip olup, dördü yarım daire, altısı da dörtgen kulelerle duvarları sağlamlaştırılmıştır.
Kale girişi iki kule arasındadır.
Üçü avluda, üçü de dış avluda olmak üzere altı kapısı daha bulunmaktadır.
Eskihisar Kalesi’nde dış surlara iç surlar kadar önem verilmemiş bundan ötürü de yalnızca moloz taşlar kullanılmış, tuğlaya yer verilmemiştir.
Paleologoslar döneminde yapıldığı sanılan dış surların büyük bir bölümü yıkılarak ortadan kalkmıştır.
Eskihisar Kalesi’nin doğu yönündeki ilk altı kule arasında uzanan sur duvarları avlu seviyesinden başlayarak kademe kademe yükselmiştir.
Dış avlu duvarları arasında "L" harfine benzeyen kulelerin arası 30-60 m arasında değişmektedir.
Sur duvarları altıncı kulenin köşesinden doğuya yöneldikten sonra kuzeye doğru sert bir dirsek yaparak dönmektedir.
Ardından yedinci kulenin doğusunda yeni bir dirsek daha yaparak batıya doğru uzanmış ve üçüncü kulenin kuzeybatı köşesinde sona ermiştir.
Eskihisar Kalesi, Kültür Bakanlığı tarafından 1995-2000 yılında onarılmaya başlanmış ve çevresinde de Kocaeli Müzesi Müdürlüğü tarafından kazılar yapılmıştır. Kazılarda sırlı sırsız Bizans keramikleri, kırık mimari parçalar, testiler, kabartma haç motifli kitabeler ele geçmiştir.
Son yıllardaki çalışmalarda kalenin altında 8 sütunlu ve 15 kubbeli Bizans sarnıcı ile kale çevresinde 1.025 seyirci kapasiteli tiyatro ortaya çıkarılmıştır.

Eskihisar Kalesi'ne nasıl gidilir?

İstanbul'dan 50 km İzmit'ten 45 km uzaklıktaki Eskihisar'a TEM otoyolu ile yarım saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılmaktadır.
Çamlıca'dan, Bayramoğlu-Darıca Sapağına kadar 24 kilometrelik bir yol katedip, Bayramoğlu turnikesinden otoyoldan ayrılarak Eskihisar-Feribot levhaları istikametinde iskeleye gelirken, 50 metre kala sola ayrılan yolun sonrasındaki asfalt toprak giriş Eskihisar'a çıkmaktadır.
Ya da eski D-100 Karayolu’nda Gebze-Eskihisar Sapağı’ndan güneye dönülerek, yolun güney tarafında yer alan ilk trafik ışıklarına ulaştıktan sonra güneye doğru düz devam edilince demiryolu üzerinde yer alan köprü civarına gelinmektedir. Köprüden hemen sonra sola dönülüp yol tabelalarına dikkat edilirse, Eskihisar'a giden yol rahatlıkla izlenebilmektedir.

NOT: https://www.kulturportali.gov.tr/ ve http://www.ozgurkocaeli.com.tr'den harmanlanmıştır.