Ormanlar nasıl oluşur? Orman yangınlarının nedenleri nelerdir?Orman yangınlarının nedenleri nelerdir?


Can ciğerdir orman. Sadece insanlık için değil tüm canlılar için çok değerli, yaşam ve nefes alanıdır bir anlamda. Bir ağaçla başlayıp onlara yüzlere ve binlere geçilerek orman oluşturulur. Ve bu kısa süreli bir yaşam kaynağı değildir uzun yıllar ister. Peki oluşumu uzun yıllara dayanan ormanlar nasıl olur da bir kaç saniyelik dakikalık eylemlerle küle dönüştürülür? 

Orman Yangınlarının Nedenleri:

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

 • Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması,
 • Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması,
 • Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması.
 • Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması,
 • Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması,
 • Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması,
 • Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

orman yanginlarinin nedenleri nelerdir

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları:

 • Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması,
 • Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması,
 • Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması,
 • Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması.

(Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)

Orman Yangınlarının Zararları:

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erezyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

Bi'SORU DAHA?

Sait Faik Abasıyanık ve 40 arkadaşı neden sürgün edilmiştir?

Usta kalem Sait Faik Abasıyanık’ın lisede öğrenciyken unutamadığı anısı ve sürgüne gönderilme...

Camilere neden deve kuşu yumurtası konur?

Sadece camilerde değil aslında seralarda ve bazı yaşam alanlarında da deve kuşu yumurtası konulur. İşte...

Fransız, Attila İlhan'ı Atatürk konusunda neden utandırmıştır?

Attila İlhan'ı Fransa'da derinden etkileyen ve utandıran olay nedir? Bir Fransız, Attila İlhan'ı...

Atatürk'ü gören çocuk neden ağlamıştır?

Atatürk'ün bir ilkokul ziyareti sırasında kenara çekilmiş ağlayan çocukla yaşadığı diyalog...