Örümcek Ağı Teoremini nedir? Örümcek Ağı Teoremini belirleyen faktörler nelerdir? Çiftçiler ekecekleri ürün seçimini neye göre yaparlar?

Tarımsal bir terimdir Örümcek Ağı Teoremi... Ürün ve fiyat dengesizliğini içerir.
Bir ürünün miktarının geçen yıl piyasadaki fiyatına göre şekillenmesidir. Detaylandıralım...

 orumcek agi teoremi ne demektir

Örümcek Ağı Teoremi tanımlaması ve açılımı

Arz ve talebe dayalı değişimlerin sonucu ortaya çıkar.
Tarım yapan çiftçiler, ekeceği ürünleri geçen yılki piyasadaki fiyat durumuna göre belirlerler. Çiftçiler mevcut piyasa fiyatına bakarak gelecek için üretim kararlarını alırlar.
Bu yılın arzı, geçen yılın fiyatına veya gelecek yılın arzı, bu yılın fiyatına bağlıdır.
Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan patates ve soğan fiyatlarındaki dalgalanmalar Örümcek Ağı Teoremi ile örneklendirilebilir.

Özetle; çiftçiler mevcut piyasa fiyatına göre üretime karar verirler ve ürün arttığında fiyat düşer. Bu defa çiftçiler düşük fiyat sebebiyle ertesi yıl aynı ürünü ekmemeye karar verir ve bu defa ürün az üretildiği için fiyat yükselir.
Örümcek Ağı Teoremi de bu şekilde ürün ve fiyatlardaki dalgalanmayı ifade eder.
Fiyat dalgalanmaları arz ve talep eğrilerinin esneklik durumlarına göre istikrarlı denge, istikrarsız denge ve kararsız denge olarak farklı bir seyir izler.

Patates örneği

Örnek vermek gerekirse;
Mesela piyasada o yıl patates üretimi çok fazla diyelim. Ürün çok olduğu için fiyatlar düşer. Çiftçiler de ürünlerinin para etmediğini ve zarar ettiklerini düşünerek ertesi yıl patates ekmemeye karar verir. Bu defa piyasada patates azaldığı için fiyat yükselir. Yüksek fiyatı gören çiftçiler ertesi yıl patates ekimine ağırlık verir.