Liyakat sözünün anlamı nedir? Liyakat kuralında nelere dikkat edilir ve alt kademeleri nelerdir? Liyakat olmazsa ne olur?

Her dönemde ve toplumda geçerliliği olan, görev bölümünde mutlaka dikkat edilmesi gereken kavramlardandır liyakat...

Liyakat sözünün anlamı

Liyakat; layık olma, yaraşma, yaraşırlık ve uygunluktur.
Ayrıca yeterlilik ve yetenek anlamına da gelir.
Liyakat sözünün Türk Dil Kurumu’ndaki anlamı ise; Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim şeklindedir.
Özetle; mesleki anlamda şartlara uygunluktur. Peki nedir bu şartlar veya alt açılımlar...

Eğitim: Adayın o iş için gerekli eğitim bilgisine sahip olması.
Deneyim: Adayın, işin gerektirdiği tecrübeye sahip olması.
Performans: Adayın, yükselen form grafiği ve çalışma azmi, disiplini.
İletişim: Adayın, iletişim becerisi.

Liyakat olmazsa ne olur?

Bu değerlendirmeler ışığında olmazsa olmaz ise bilgidir. Bir insanın iletişimi iyi olmayabilir ama bilgi, tecrübesi ve çalışkanlığıyla o işin üstesinden gelebilir. Ki liyakat esasında alt birimlerin de hak eden kişinin göreve getirildiğinde ona saygı duydukları görülür.


Liyakat sahibi olmayanların alakasız bir göreve getirilmeleri halinde ise o ortamda huzursuzluk, işin yürümemesi gibi olaylar sık görülür. Çalışmalardan istenilen sonuç alınamaz ve başarısızlık kaçınılmazdır.

Ki toplulumuzda bu uygunsuzluğu anlatan bir söz de vardır: Ayaklar baş olmuş!