Konkordatonun anlamı nedir? Konkordato kaç bölümden oluşur? Konkordato süreci nasıl işler? İşte konkordato ile ilgili kısa ve genel bilgiler...

Türkiye’nin ekonomik anlamda zor günler geçirdiği şu dönemde konkordato terimini çok sık duyar olduk... Bazı şirketlerin konkordato istediği haberleri ekonomi gündemimizi meşgul ediyor. Peki nedir konkordato?

 konkordato ne demektir

Konkordato İtalyanca concordato’dan geliyor.

İflas anlaşması veya batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. 

Konkordatonun hukuki terimi; Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

Bir anlamda iflas talebi ve bildirimi.

Konkordato bölümleri

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

  • Adi Konkordato
  • İflastan Sonra Konkordato
  • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
  • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Konkordato süreci

Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.'nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar.

 

İflas talebinde bulunabilen her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato projesini inceyen icra mahkemesi, borçlunun gerekli şartları taşıdığı kanısı varırsa, borçluya iki aylık bir "Konkordato" süresi verir. Bu süre içinde vatandaş borçlarının % 50’sini ödemesi gerekir. Hakimler Ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirler.