Keşkülün tanımını ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve sevilen keşkül tatlısının hikayesini biliyor musunuz? Gelin hep birlikte ayrıntılarına bakalım.

Öncelikle keşkülün tanımını yapalım ve sonra keşkül tatlısının hikayesini irdeleyelim.

Keşkül nedir?

Derviş çantasıdır. Dervişlerin bellerine iple bağlı olan bir kase vardır ve buna da keşkül denir. Gurur ve kibiri yenmek adına dilenmeye mecbur edilen dervişlerin kendilerine verilen yiyeceği koydukları kabın adı. Dervişlerin dilenmesi, ihtiyaçtan değil, tarikat felsefesinin gereği olarak görülür.

 

Keşkül-ü fukara olarak da geçer. (Batı dünyasında da dervişlerin görevini yapan keşişler de ikram edilen çorba ve şarabı içmek için kase taşırlardı. Ona da dilenci kasesi denir). Aynı zamanda Yoksul Çanağı anlamına da gelir. 

Bu bilgilendirmenin ardından keşkül tatlısına geçelim. Sütlü ve doyurucu bir tatlı olan keşkül tatlısı Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmektedir.

Derviş keşkülü ile tatlı arasında bağlantı nedir?

keskul tatlisi

Hikayeye göre; dervişler zaman zaman kadılarla birlikte halkın arasına girip dilenirlermiş. Ve topladıkları para ve malzemeler keşkülün içinde biriktirilir imaretlere verilirmiş. Onlar da fakir halka tatlı olarak dönermiş ve bunun adına keşkül tatlısı denmiş.

Bi'SORU DAHA?

PISA ne demektir?

2000'li yıllarda eğitim dünyamıza giren ve Türkiye'nin 2003'te katıldığı PISA’nın açılımı, amacı,...

Balıkçılara söylenen rast gele ne demektir?

Üç farklı söylem yaygınlığı vardır. Rastgele, rasgele ve rast gele. Peki ya anlamları ve doğrusu...

Botanik ne demektir?

Botanik ne demektir? Botanik kaç dala ayrılır? Botanik hangi bilim dalının alt dalıdır? İşte...

Mütevazı mı, mütevazi mi?

Sonu "ı" mı, "i" mi? diye tam emin olamadığımız kelimelerimizdendir mütevazı(i)dır... İşte...