Keş para sözünden hafızalarda yer edinen 'keş'in farklı farklı anlamları ve kullanımları vardır... Türkçe, Farsça ve Ermenice şu anlamlara gelir?

“Keş paradaki” anlamı ‘nakit’ olan keş halk ağzında bir isimdir.

Keş Peyniri

Yağı alınmış sütten veya yoğurttan yapılan peynire denir. Ayrıca kışın kurutulan yağsız ve tuzsuz yoğurt da keş olarak ifade edilir.

kes peyniri

Keş sözünün anlamları

Farsça

Farsça keş ise ayyaş, esrarkeş olarak kullanılır. Alkol ve işçi düşkünü kimse şeklinde tanımlanır.

kes

Ermenice

Ermenice’de sıfat olan keşin anlamı ise aptaldır. Sersem ve akılsız şeklinde de değerlendirilir.

Günümüzde keş

Günümüz dünyasında ise en fazla kullanıldığı ve bilindiği anlamı ise Farsça olan ayyaş ve esrarkeş şeklidir. Özellikle alkol tüketiminde aşırıya kaçanlar için keş tabirinin kullanımı yaygındır. Diğer anlamları ise çok nadir bilinir.

Bi'SORU DAHA?