Her toplum için çok önemli bir kavram olan “İstihbarat” kelimesinin TDK’daki ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki (MİT) açılımlarına bir bakalım…

"İstihbarat" kelimesinin TDK’daki (Türk Dil Kurumu) anlamları;
"Yeni öğrenilen bilgiler, haberler ve duyumlar" ile
"Bilgi toplama ve haber alma" şeklindedir.

MİT'teki istihbarat kelimesinin tanımı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın resmi sitesinde ise detaylı açılımda şu ifadeler kullanılır;

"İngilizce ve Fransızcada "intelligence" kelimesi ile ifade edilen ve anlamı "akıl, zekâ" olan istihbarat kelimesinin Türkçe'de sözlük anlamı haber almadır.
Ancak, istihbarat terminolojisinde haber, sadece işlenmemiş bilgiyi ifade eder.

istihbarat ne demektir

İstihbarat ise, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen üründür.
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan istihbarat faaliyeti, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerin geleceğinde rol oynayan önemli ve öncelikli faktörlerden biridir. Çünkü bu faaliyet, hedef veya hedef olması muhtemel kişi, grup, örgüt veya devletlerin imkan ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, muhtemel hareket tarzlarını önceden tespit etmek için yürütülür.

 

Geleceği görebilmek, muhtemel sorunlar hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek, olayların perde arkasındaki gerçeklere ulaşabilmek, ancak sağlıklı istihbarat üretimi ile mümkün olabilir. İstihbaratın üretilebilmesi için ise sadece haberin, bilginin ve belgenin toplanması yeterli değildir. Elde edilen haberin, bilginin ve belgenin belli bir sistematik içerisinde işlenmesi gerekir. Önemli bir haber, doğru bir şekilde değerlendirilemediği takdirde? yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.
Olmuş ya da olacak bir olay hakkında toplanan ham bilgi,tasnif, kıymetlendirme, yorum ve yayım aşamalarından geçirilerek değerlendirilir, bir diğer ifadeyle işlenir."

Biraz daha özelleştirirsek, haberleşme ile ilgili birimlerde (gazete, tv) "İstihbarat" ayrı bir bölümdür ve önemi çok fazladır.