Dalkavuk sözü nereden gelir? Dalkavukluk bir meslek midir? Dalkavuklar neler yapar? İşte tarihi yolculuk...

Öncelikle şunu belirtelim; dalkavuk sözü günümüzde olumsuz algılanır. Çünkü tanımı da öyledir... Dalkavuk; Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı diye tanımlanır.

Oysa Tanzimat öncesi dalkavukluk bir meslekti. Zaten diğer tanımı da bunu anlatır. Nedir o tanım derseniz; “Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse” şeklinderir.

Ünlü tarihçi Reşad Ekrem Koçu’nun araştırmalarına ve bilgilendirmelerine bir bakalım...

 dalkavuk ne demektir

Dalkavuk sözü nereden gelir?

Dalkavukluk kelimesinin sözlük anlamı: Menfaati için bir zengine veya devlet kapısındaki mevki sahibine yardakçılıkta bulunan adam.
Giydikleri serpuştan dolayı dalkavuk adını aldı. Dalkavuk esnafının bilinmesi için kavuğa hiçbir şey saramıyorlardı.
Yazları yalılarda kışları ise konakta kalanlar için zorunlu bir eğlenceydi dalkavukluk. Çünkü onların görevi başkalarını belli bir ücret karşılığında eğlendirmekti.

Dalkavukların çalışma yöntemleri

Kibar rical huzuruna girdiklerinde el etek öperler.
Oturacakları yer, trabzan yanındaki küçük minderdir.
Vazifeleri, hane sahibinin mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmaktır.
Hane sahibi ne söylerse, fevkalade yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırı söz söylemeyeceklerdir.
Verilen ihsanı gizlice alacaklar, verilen paranın çokluğuyla meslektaşları arasında övünmeyeceklerdir.

Dalkavukların takma isimleri

Şapur Çelebi
Hande Çelebi
Letaif Çelebi
Kahkaha Molla
Burmaz Ağa
Sansar Ağa
Çıplak Kadı
Kabarankulak Ağa
Kız Pehlivan
Hacı Fışfış
Hacı Şamandıra

Dalkavuğun fiyat tarifesi

Burnuna fiske vurma 20 para
Başına kabak vurma 20 para
Yüzünü tokatlama 30 para
Oturduğu minderden yuvarlama 30 para
Yüzüne mürekkep veya kömür sürme 37 para
Bir salkım üzümü sapıyla yedirme 40 para
Çıplak başını tokatlama 45 para
Merdivenden yuvarlama 180 para
Sakalının yarısını kırkpma 90 kuruş
Bir fındık faresini ağzına sokma 400 para.