Halk arasında kullanılan 46'lık olmak nedir? Kimler için kullanılır 46'lık tabiri... "Onun 46'lık raporu var" sözüyle anlatılmak istenen nedir?

"Delidir ne yapsa yeridir" sözünü hatırlatarak bir girizgah yapalım...

Halk arasında sıradışı ve şaşırtıcı bir harekette bulunan, hor görülen, yadırganan ve kimi zaman dışlanan insanlar için “Ya o zaten 46’lık” tabirini duymuş olabilirsiniz. Veya televizyondan aşinalığınız vardır.

Plaka değil TCK

"46" denince akla Kahramanmaraş da gelebilir. Ki plakasından dolayı. Ama bizim anlatmak istediğimiz 46’nın Kahramanmaraş’la ilgisi yok, Türk Ceza Kanunu ile var.

46 halk arasında "deli" olarak görülen insanlar için kullanılır.

Sebebi ise Eski Türk Ceza Kanunu’nun 46. Maddesinde yer alan akıl sağlığı yerinde olmayanların cezai ehliyetlerinin bulunmadığını belirten ifadedir.

Hatta bu tarz insanlar için "Ya zaten onun 46’lık raporu var" denir ve o kişiye bulaşılmaması istenir.

Deli raporu nedir ve nasıl alınır?

Deli raporu; kişinin akli ehliyetinin olmadığını gösteren resmi belgedir. Kişinin zihinsel durumuna, kişi üzerinde yarattığı etkiye ve bu durumun çevreye verdiği zarara göre yetkili kişiler tarafından derecelendirilir. Çok ileri derecede bir deli raporu alan kişinin muhakkak rehabilitasyon merkezlerine, akıl hastanelerine kapatılması gereklidir.

46 lik olmak ne demektir

Deli raporu; mantığını kullanamayan, zihinsel hastalıklardan, psikolojik hastalıklardan mustarip olan kişilere verilir.
Deli olan kişi sandığınız gibi garip hareketler sergilemek zorunda değildir. Zor tespit edilen bir hastalık olan şizofreni bir delilik halidir.

 

Deli raporu almak kolay bir olay değildir. Çünkü bu rapor alındığında kişinin bütün hakları elinden alınır ve ailesine bırakılır.
Kişi deli raporu için mutlaka bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde heyet tarafından incelemeye alınır.
Eğer kişide ileri boyutta bir rahatsızlık yoksa önce rehabilitasyona alınır. Tedavi edilen bireyin; saldırganlığı, kendini ifade biçimi yani tedavi sürecine verdiği cevap ikinci aşamaya geçilmesinde son derece önemlidir. Kişi bütün rehabilitasyon işlemlerine rağmen belirli bir oranın üzerinde mantıklı davranışlar sergilemiyorsa kişiye deli raporu verilir. Kişinin durumuna göre; çevrele olan ilişkisi, saldırganlığı ele alınarak akıl hastanesinde tedavi olması da istenebilir.
Bir kişinin deli raporu alabilmesi için Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinden, kurul onaylı bir belge alması gereklidir.
Deli raporu verilen kişinin hiçbir yasal hakkı kalmaz ve onun yerine kararlar ailesi tarafından verilir.

Deli raporu olan kişiye hapis cezası verilmez.
Akli dengesi yerinde olmayan kişiler (deli raporu) askerlik hizmetinden muaf tutulur.