Ölülerin ardından neden ‘toprağı bol olsun’ denir? Toprağı bol olsun deyiminin çıkış hikayesi nasıldır? Sözle anlatılmak istenen nedir?

Bir ölüm olayı olduğunda yakın çevrenin ortak dileklerinden birisi de “Toprağı bol olsun” şeklindedir. Peki neden öyle denir? Bu deyim bilerek mi kullanılın yoksa alışkanlık mıdır?

Sözün anlam ve önemini anlamak için çok eskilere gitmek gerekir. İlkçağ’da insanlar öldüklerinde beraberinde değer verdiği eşyalar da gömülürmüş. Amaç, öbür dünyada kullanmaları içindi. Ayrıca tanrıya da hediye olarak düşünülürdü.

Ölülerin gömülmeleri

Türk beyleri de İslamiyet’ten önceki dönemde ölülerle altın, mücevheri de beraber gömerlerdi. Üzeri de toprak ile kapatılırdı ve buna korugan denirdi. Orta Doğu ve Anadolu’da eski hükümdarlara ait bu tür mezarlar ve höyükler hala bulunmaktadır.

Bu değerli eşyalar yağmalanmaya başlanınca ölülerin üzerine daha fazla toprak konur olmuştur. Hatta ölenlerin yakınlarının cenazeye birer küfe toprak ile geldiği de söylenir. Düşünceye göre ölen kişinin üzerindeki toprak ne kadar fazla olursa yağmalanma ve zarar görme o kadar az olur düşüncesi vardır. Buna bağlı olarak toprağı bol olanın öte dünyada daha rahat edeceği inancını yaygınlaştırır.

İyi dilek ve temenni

İslamiyet sonrasında toprağı bol olmak genellikle gayrimüslimler için kullanılır olsa da günümüzde devam eden temenninin amacı iyi dilek ve ölen kişinin yattığı yerde huzurlu olması için söylenir.

Bi'SORU DAHA?

Aç ayı oynamaz sözünün anlamı ve hikayesi nasıldır?

Aç ayı oynamaz sözüyle anlatılmak istenen nedir? TDK'daki anlamı nasıldır? Aç ayı oynamaz atasözü nereden çıkmıştır?

Aç tavuk kendini darı ambarında görür sözünün anlamı nedir?

Aç tavuk kendini neden darı (buğday, arpa) ambarında görür? Buradaki ambarın anlamı nedir? Aç tavuk kendini darı ambarında görür sözüyle anlatılmak...

1 Mayıs Marşı'nın sözleri ve hikayesi nasıldır?

İşçi ve emekçilerin bayramında onlarca, yüzlerce, binlerce insanın söylediği 1 Mayıs Marşı'nın sözleri nasıldır? Ve marş nasıl ortaya çıkmıştır?...

BİK’in açılımı nedir?

BİK, 1961 yılında kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idaredir. BİK'in tam olarak açılımı ve görevleri nelerdir? BİK'in kuruluş amacı nedir?

Bastığı yerde ot bitmemek deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Bastığı yerde ot bitmemek deyimi nasıl çıkmıştır? Bastığı yerde ot bitmemek deyimi ile anlatılmak istenen nedir?

BOTAŞ'ın açılımı nedir?

15 Ağustos 1974'te kuruldu... BOTAŞ'ın açılımı, kuruluş amacı, faaliyetleri nelerdir ve BOTAŞ'ın tarihi süreci nasıldır? BOTAŞ'ın genel müdürlük...

Hapı yutmak deyiminin hikayesi ve anlamı nedir?

Hapı yutmak sözü nereden gelir? Hapı yutmak deyimiyle anlatılmak istenen nedir? İşte hikayesi ve ayrıntıları...

Aşık atmak deyiminin anlamı ve hikayesi nedir?

Aşık neye denir? Aşık atmak sözünün çıkış hikayesi nasıldır? Aşıt atmak deyiminin anlamı nedir ve hikayesi nasıldır?