Ölülerin ardından neden ‘toprağı bol olsun’ denir? Toprağı bol olsun deyiminin çıkış hikayesi nasıldır? Sözle anlatılmak istenen nedir?

Bir ölüm olayı olduğunda yakın çevrenin ortak dileklerinden birisi de “Toprağı bol olsun” şeklindedir. Peki neden öyle denir? Bu deyim bilerek mi kullanılın yoksa alışkanlık mıdır?

Sözün anlam ve önemini anlamak için çok eskilere gitmek gerekir. İlkçağ’da insanlar öldüklerinde beraberinde değer verdiği eşyalar da gömülürmüş. Amaç, öbür dünyada kullanmaları içindi. Ayrıca tanrıya da hediye olarak düşünülürdü.

Ölülerin gömülmeleri

Türk beyleri de İslamiyet’ten önceki dönemde ölülerle altın, mücevheri de beraber gömerlerdi. Üzeri de toprak ile kapatılırdı ve buna korugan denirdi. Orta Doğu ve Anadolu’da eski hükümdarlara ait bu tür mezarlar ve höyükler hala bulunmaktadır.

Bu değerli eşyalar yağmalanmaya başlanınca ölülerin üzerine daha fazla toprak konur olmuştur. Hatta ölenlerin yakınlarının cenazeye birer küfe toprak ile geldiği de söylenir. Düşünceye göre ölen kişinin üzerindeki toprak ne kadar fazla olursa yağmalanma ve zarar görme o kadar az olur düşüncesi vardır. Buna bağlı olarak toprağı bol olanın öte dünyada daha rahat edeceği inancını yaygınlaştırır.

İyi dilek ve temenni

İslamiyet sonrasında toprağı bol olmak genellikle gayrimüslimler için kullanılır olsa da günümüzde devam eden temenninin amacı iyi dilek ve ölen kişinin yattığı yerde huzurlu olması için söylenir.

Bi'SORU DAHA?

Türkçe'de en uzun kelime nedir?

Türkçe'nin sondan eklemeli yapısı sayesinde rekor denemesi yapılabilecek kelimeler türetilebilir aslında. Peki ya bugüne kadar Türkçe'de oluşturulan en uzun...

Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıça isimleri nelerdir?

Mitolojideki tanrı ve tanrıça isimlerine geçmeden önce Yunan mitolojisine bir bakalım... Sonrasında tek tek tanrı ve tanrıça isimlerini...

Pisagor’un Adalet Kupası’nın özelliği nelerdir?

Pisagor nasıl bir kupa yapmıştır? Adalet Kupası'nın altı delik olmasına rağmen neden dökülmez? Kupadaki sınır aşıldığında ne olur? İşte Pisagor'un...

Havacılıkla ilgili terimler nelerdir?

Havacılıkta kullanılan ve A'dan Z'ye kadar olan terimler ve anlamları nelerdir?... İşte havacılıktaki kısaltılmış terimler ve anlamları...

Ayıkla pirincin taşını deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Ayıkla pirincin taşını ne demektir? TDK'daki anlamı nedir? Ayıkla pirincin taşını sözünün çıkış hikayesi nasıldır?

Müze müdürlüğü için gerekli şartlar nelerdir?

Müze müdürü olabilmek için hangi bölümleri bitirmek gerekir? Adaylar hangi şartlara uymalıdır? Müze müdürünün görev ve yetkileri nelerdir?

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin hikayesi nasıldır?

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş sözünün çıkış hikayesi nasıldır? Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin anlamı nedir?

"Tabakhaneye b.k mu yetiştiriyorsun" sözü nasıl çıkmıştır?

Tabakhaneye b.k mu yetiştiriyorsun! Soru cümlesi gibi görünse de aslında yargıyı ifade eder… Acele edenlere karşı kullanılan bir deyimdir. Çıkış...