Taburcu olmak sözü nereden gelir? "Taburcu olmak" deyiminin Türk doktorlara özgü olmasının sebebi nedir?


Taburcu olmak iyidir, sağlığa kavuşmaktır ve mutluluk vericidir aslında.

Taburcu olmak ne demek?

İyileşen hastaları eve gönderme olayına denir taburcu olmak...
Ancak sözün çıkış hikayesi bakıldığında bu coğrafyanın kaderini, kültürünü ve değerlerini görebiliriz.

Taburcu olmak sözünü Türk doktorları kullanır. Yabancılarda böyle bir kavram yoktur. Nasıl olsun ki... Bizim gibi Kurtuluş Savaşı mücadelesi mi verdiler!
Bizde modern tıp askeri hastanelerde devreye girmiştir. Hal böyle olunca da toplu hastalara bakılma dönemi savaş zamanına denk gelir.

Taburcu sözünün hikayesi

Kurtuluş Savaşı döneminde iyileşen hastalar evlerine değil, savaşmak için taburlarına gönderilir.
O dönem ülkemiz sürekli savaş halindedir.

I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi'ndeki savaşlar, Kurtuluş Savaşı...
Türk askeri sürekli cephededir.
I. Dünya ve Çanakkale Savaşı sırasında da ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'dir. Bütün hocaları ve öğrencileri cephededir. Eğitime ara verilir.
Bina tamamen hastaneye çevrilmiştir.
Kıdemsiz tıbbiyeliler, sadece cephede savaşmakla kalmaz, savaş olmadığında ya da geri kalan zamanlarda direnişte yer alırlar.
Yaralılar iyileştirilir, komutan hastalarını, askerlerini tek tek dolaşır.
Tabip subay, iyileşenleri tekrar silah tutabilecekleri taburuna yollar, "taburcu" ederdi.
Yani iyileşen hasta evine değil askeri birliğine taburuna, cepheye savaşa gönderilirdi.

Bi'SORU DAHA?

Ocağına incir ağacı dikmek ne demektir?

Anadolu’da yıkık, dökük ve terk edilmiş evlerin bahçesinde, içinde incir ağacı görmek yüksek olasılıktır. Peki neden incir? Ve "Ocağına incir ağacı...

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyiminin hikayesi nasıldır?

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek sözünün anlamı nedir? Eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyimi nasıl çıkmıştır?

Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış hikayesi nasıldır?

Tavşan ile dağ arasında nasıl bir ilişki varmış? Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış atasözüyle anlatılmak istenen nedir?

Baklayı ağzından çıkarmak deyiminin hikayesi nasıldır?

"Baklayı ağzından çıkarmak" Cahit Sıtkı Tarancı'nın kaleminden de "Bırak muamma konuşmayı / Çıkar ağzından baklayı" dizeleri ile dökülmüştür....