Eski çamlar bardak oldu sözü nereden gelir? Eski çamlar bardak oldu deyiminin anlamı nedir?

Günlük hayatta fazlasıyla kullanılan bir deyimdir "Eski çamlar bardak oldu!" Öncelikli olarak deyimin hikayesine bir bakalım...

Deyimin hikayesi

Köyün birinde bir çam koruluğu vardır.
Bu köyden bir genç askere gider.
O askerdeyken köylüler koruluktaki çamları kesip testi biçiminde su kapları yapar. Ve bunlara da "bardak" denir.
Askere giden genç köyüne döndüğünde manzaraya inanamaz.
Çam korusuna ne olduğunu sorar.
Köylüler şöyle cevap verir:
Eski çamlar bardak oldu!

Deyimin anlamı

Zamanın değiştiğini anlatır. Eski değerlerin kalmadığını gösterir. Dönemin değiştiğini ve köprünün altından çok suların aktığı vurgulanır.

Bi'SORU DAHA?

Ye kürküm ye deyiminin hikayesi ve anlamı nasıldır?

Nasrettin Hoca'nın başından geçen ve ye kürküm ye deyimine dönüşen olay nasıl gelişmiştir? Ye kürküm ye deyiminin anlamı nedir?

Suya götürüp susuz getirmek deyiminin hikayesi ve anlamı nasıldır?

Suya götürüp susuz getirmek sözü nereden gelir? Suya götürüp susuz getirmek deyiminin anlamı nedir? Suya götürüp susuz getirmek hangi efsaneye aittir?

Aslan payı deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Aslan payı sözüyle anlatılmak istenen nedir? Aslan payı deyiminin hikayesi nasıldır? Aslan payı günümüzde nasıl kullanılır?

Ayıkla pirincin taşını deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Ayıkla pirincin taşını ne demektir? TDK'daki anlamı nedir? Ayıkla pirincin taşını sözünün çıkış hikayesi nasıldır?