Ayıkla pirincin taşını ne demektir? TDK'daki anlamı nedir? Ayıkla pirincin taşını sözünün çıkış hikayesi nasıldır?

Ayıkla pirincin taşını sözünün Türk Dil Kurumu’ndaki (TDK) anlamı: Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan bir söz.
Küçük sıkıntıları problem gibi görürken daha büyük bir sıkıntı ile karşılaşma hali. Problemin daha da büyüme durumu.

Olay Yemen’de geçer

Geçelim hikayesine;
Osmanlı dönemi... Yavuz Sultan Selim Han zamanı. Yemen’i Osmanlı topraklarına katmasından bir süre sonra, Yemen’de isyan çıkar. Uzun uğraşlar sonunda Yemen Fatihi Sinan Paşa, duruma el koyar ve sükuneti sağlar.
Sinan Paşa’nın ordusu çölde konaklarken yemek pişirmek üzere, has torbalar içindeki pirinç yere serilir, büyük bir çadır bezinin üstüne dökülür. O sırada taşları ayıklanmaktadır.

Yeniçeri askeri konuşur

Fırtına çıkar ve rüzgârın savurduğu bir kum bulutu, pirinçleri üstüne iner.
Kumların arasında kalan pirinçlere bakakalan yeniçeriler arasından bir asker arkadaşlarına:
“Biz Allah’ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk, oysa bizim gibi günahkar kullara üç beş taş az bile gelir. Hadi ‘ayıklayın bakalım pirincin taşını şimdi” der.

Bi'SORU DAHA?

Gün doğmadan neler doğar atasözünün anlamı nedir?

Gün doğmadan neler doğar sözüyle anlatılmak istenen nedir? İşte Gün doğmadan neler doğar atasözünün açıklaması...

Ali Cengiz oyunu deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Ali Cengiz oyununun anlamı nedir? Ali Cengiz oyunu hikayesi nasıldır? Deyimde adı geçen Ali Cengiz kimdir?

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyiminin hikayesi nasıldır?

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek sözünün anlamı nedir? Eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyimi nasıl çıkmıştır?

Aç ayı oynamaz sözünün anlamı ve hikayesi nasıldır?

Aç ayı oynamaz sözüyle anlatılmak istenen nedir? TDK'daki anlamı nasıldır? Aç ayı oynamaz atasözü nereden çıkmıştır?