Gulf Stream ne demektir?

Coğrafya derslerinde karşımıza çıkan Gulf Stream ne anlama geliyor? Gulf Stream'ın tanımı, etkisi ve görüldüğü bölgeler nerelerdir? Cevaplarına bir bakalım...

Meksika Körfezi’nde doğan ve bu nedenle adı Körfez Akıntısı anlamına gelen “Gulf Stream” olan okyanusta bulunan suların sürekli hareket halinde olmasını sağlayan akıntıdır.
İngiltere’nin kuzey bölgesine kadar devam eder.

Bu akıntıları etkileyen faktörler ise;

  • Dünyanın dönmesi,
  • Okyanus tabanının sahip olduğu engebeli yapı,
  • Suyun tuzluluk oranı,
  • Suyun sahip olduğu sıcaklıktır.

Akıntının genişliği 50 kilometreyi derinliği ise bin metreyi bulur.
Hızı saatte 4 ile 5 kilometreye ulaşan akıntının debisi ise 30 milyon metreküptür. Havadan akıntının rengi kolaylıkla fark edilmektedir.
Sıcaklık ortalama 25 derecedir.

Bİ'SORU DAHA?

Siyasi bir terim olan ve birçok ülkenin yönetim anlayışı temsil eden demokrasinin tanımı ve kökeni nedir? TDK'daki "demokrasi tanımı" nasıldır?

Etkinliklerin, firmaların sembolize edildiği ve marka haline getirildiği kimlik kartıdır aslında logo... Peki ya tam olarak logonun tanımı ne derseniz?..

“TÜİK verilerine göre” sözünü haber bültenlerinden hatırlarız genelde... Peki nedir bu TÜİK ve verileri... TÜİK’in açılımı nedir ve tarihsel süreci nasıldır?

İş yaşamıyla alakalı ve yabancı bir kelime olan mobbingin tanımı, etkileri ve sonucu nelerdir? TDK’daki karşılığı nedir?