Adalet ne demektir? Adalet anlayışları nasıldır?

Adalet kavramı özünde aynı gibi görülen ama farklı bakış açılarının olduğu bir kavramdır? Düşünürlere göre ve TDK’ya göre adalet tanımı nasıldır?

Adalet hak ve hukukla ilgili bir kavramdır ve özünde insan vardır. TDK’daki adalet tanımlarına bir bakalım;

  • Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe
  • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme
  • Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk

olarak değerlendirilir...

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi şeklinde de görülür. Hukuk kurallarına uygunluktur. Ama sadece bu yeterli mi? Değil.
Çünkü tarih boyunca yazılı olmayan kurallar dışında da adalet anlayışı söz konusu.
Eski çağlardan beri adalet kavramı tanımlanır yorumlanır. Evet özünde; adil olmak, adaletli olmak vardır.
Yunanlı düşünür Platon’a göre; adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
Aristoteles’e göre ise; herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.
Aydınlanma Çağı’ndaki düşünürler de hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluğu adalet için yeterli görürler.
Günümüz dünyasında biraz argo tabiriyle ekonomiyle gücü elinde buluduranlarla emeğiyle yaşamını devam ettirmeye çalışan kıt kanaat geçinen insanlara yaklaşımın ödül ve cezanın eşitlik içerisinde olmaması adaleti sorgulatır ve zayıflatır hale getirmiştir. Bu her toplum için geçerlidir.

Ve şöyle bir söz de vardır: Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlamaya çalışır. Bu da hukuk devletlerinin zayıflamasına sebep olduğu gibi yargı gücünün bağımsızlığını ve adil olduğunu tartışmalı hale getirir.

Bİ'SORU DAHA?

Mülteci ne demektir? Mülteci ne demektir?
19 Mar 2016 23:02 - bilirkişi
Anarya ne demektir?
02 Oca 2016 23:15 - bilirkişi
Makyavelizm ne demektir? Makyavelizm ne demektir?
03 May 2016 21:02 - bilirkişi
Doodle ne demektir?
17 Haz 2016 11:12 - bilirkişi
Hilkat garibesi ne demektir? Hilkat garibesi ne demektir?
25 Haz 2016 19:44 - bilirkişi
GBT Sorgulaması ne demektir? GBT Sorgulaması ne demektir?
10 May 2016 19:53 - bilirkişi
Manisa Kırkağaç'ta 1653 yıllık olan zeytin ağacı Anıt ağaç ne demektir?
21 Mar 2016 23:12 - bilirkişi
46’lık olmak ne demektir? 46’lık olmak ne demektir?
18 Kas 2016 08:25 - bilge
Türkçe'de en uzun kelime nedir? Türkçe'de en uzun kelime nedir?
10 Mar 2016 09:00 - bilirkişi
Logo ne demektir? Logo ne demektir?
26 Kas 2016 22:09 - bilirkişi
Diktatör ne demektir?
04 Şub 2016 22:10 - bilirkişi
Siyah kurdelenin anlamı nedir? Siyah kurdelenin anlamı nedir?
29 Haz 2016 20:06 - bilirkişi
Dibek ne demektir? Dibek ne demektir?
03 Mar 2016 22:12 - bilirkişi
Türkçe’de en uzun kısaltma nedir? Türkçe’de en uzun kısaltma nedir?
23 Mar 2016 21:30 - bilirkişi
Kamulaştırma nasıl yapılır? Kamulaştırma nasıl yapılır?
27 Mar 2016 22:30 - bilirkişi
Çerçi ne demektir?
23 Ara 2015 14:42 - bilirkişi
Anarya ne demektir?
02 Oca 2016 23:15 - bilirkişi
TFF'nin açılımı nedir?
09 Ara 2015 07:20 - bilirkişi
Yeniçeriler Güme gitti deyiminin hikayesi nasıldır?
31 Eki 2016 10:20 - bilirkişi
İllerin plaka numaraları nasıldır? İllerin plaka numaraları nasıldır?
27 May 2016 07:04 - bilirkişi
PISA ne demektir? PISA ne demektir?
18 Ara 2016 20:40 - bilirkişi
TESKOMB'un açılımı nedir? TESKOMB'un açılımı nedir?
02 Nis 2017 11:35 - bilirkişi
S.O.S.'in anlamı nedir? S.O.S.'in anlamı nedir?
27 May 2016 07:23 - bilirkişi