Adalet ne demektir? Adalet anlayışları nasıldır?

Adalet kavramı özünde aynı gibi görülen ama farklı bakış açılarının olduğu bir kavramdır? Düşünürlere göre ve TDK’ya göre adalet tanımı nasıldır?

Adalet hak ve hukukla ilgili bir kavramdır ve özünde insan vardır. TDK’daki adalet tanımlarına bir bakalım;

  • Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe
  • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme
  • Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk

olarak değerlendirilir...

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi şeklinde de görülür. Hukuk kurallarına uygunluktur. Ama sadece bu yeterli mi? Değil.
Çünkü tarih boyunca yazılı olmayan kurallar dışında da adalet anlayışı söz konusu.
Eski çağlardan beri adalet kavramı tanımlanır yorumlanır. Evet özünde; adil olmak, adaletli olmak vardır.
Yunanlı düşünür Platon’a göre; adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
Aristoteles’e göre ise; herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.
Aydınlanma Çağı’ndaki düşünürler de hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluğu adalet için yeterli görürler.
Günümüz dünyasında biraz argo tabiriyle ekonomiyle gücü elinde buluduranlarla emeğiyle yaşamını devam ettirmeye çalışan kıt kanaat geçinen insanlara yaklaşımın ödül ve cezanın eşitlik içerisinde olmaması adaleti sorgulatır ve zayıflatır hale getirmiştir. Bu her toplum için geçerlidir.

Ve şöyle bir söz de vardır: Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlamaya çalışır. Bu da hukuk devletlerinin zayıflamasına sebep olduğu gibi yargı gücünün bağımsızlığını ve adil olduğunu tartışmalı hale getirir.

Bİ'SORU DAHA?

Tele ne demektir? Tele ne demektir?
11 Ağu 2016 08:21 - bilirkişi
Adisyon ne demektir?
09 Şub 2016 10:30 - bilirkişi
Gulf Stream ne demektir? Gulf Stream ne demektir?
26 Nis 2016 22:17 - bilirkişi
46’lık olmak ne demektir? 46’lık olmak ne demektir?
18 Kas 2016 08:25 - bilge
Yavşak ne demektir? Yavşak ne demektir?
15 Nis 2016 07:51 - bilirkişi
Navigasyon ne demektir?
07 Şub 2016 12:35 - bilirkişi
Keş ne demektir?
15 Oca 2016 00:40 - bilirkişi
Nevruz ne demektir? Nevruz ne demektir?
16 Mar 2016 22:07 - bilirkişi
Adisyon ne demektir?
09 Şub 2016 10:30 - bilirkişi
İllerin plaka numaraları nasıldır? İllerin plaka numaraları nasıldır?
27 May 2016 07:04 - bilirkişi
IPARD’ın açılımı nedir? IPARD’ın açılımı nedir?
25 Mar 2016 06:15 - bilirkişi
BİK’in açılımı nedir? BİK’in açılımı nedir?
20 Ağu 2016 08:50 - bilirkişi
Magazin ne demektir?
10 Ara 2015 16:25 - bilirkişi
Demokrasi ne demektir? Demokrasi ne demektir?
05 Eyl 2016 14:55 - bilirkişi
PISA ne demektir? PISA ne demektir?
18 Ara 2016 20:40 - bilirkişi
Türkçe’de en uzun kısaltma nedir? Türkçe’de en uzun kısaltma nedir?
23 Mar 2016 21:30 - bilirkişi
Çerçi ne demektir?
23 Ara 2015 14:42 - bilirkişi
Emoji ne demektir?
14 Şub 2016 22:51 - bilirkişi
Kürek çekme cezası ne demektir?
21 Şub 2016 23:00 - bilirkişi
TTK’nın açılımı nedir? TTK’nın açılımı nedir?
28 Kas 2016 15:02 - bilirkişi
Nikbinlik ne demektir? Nikbinlik ne demektir?
30 Mar 2016 21:02 - bilirkişi
Mülteci ne demektir? Mülteci ne demektir?
19 Mar 2016 23:02 - bilirkişi