Adalet ne demektir? Adalet anlayışları nasıldır?

Adalet kavramı özünde aynı gibi görülen ama farklı bakış açılarının olduğu bir kavramdır? Düşünürlere göre ve TDK’ya göre adalet tanımı nasıldır?

Adalet hak ve hukukla ilgili bir kavramdır ve özünde insan vardır. TDK’daki adalet tanımlarına bir bakalım;

  • Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe
  • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme
  • Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk

olarak değerlendirilir...

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi şeklinde de görülür. Hukuk kurallarına uygunluktur. Ama sadece bu yeterli mi? Değil.
Çünkü tarih boyunca yazılı olmayan kurallar dışında da adalet anlayışı söz konusu.
Eski çağlardan beri adalet kavramı tanımlanır yorumlanır. Evet özünde; adil olmak, adaletli olmak vardır.
Yunanlı düşünür Platon’a göre; adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
Aristoteles’e göre ise; herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.
Aydınlanma Çağı’ndaki düşünürler de hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluğu adalet için yeterli görürler.
Günümüz dünyasında biraz argo tabiriyle ekonomiyle gücü elinde buluduranlarla emeğiyle yaşamını devam ettirmeye çalışan kıt kanaat geçinen insanlara yaklaşımın ödül ve cezanın eşitlik içerisinde olmaması adaleti sorgulatır ve zayıflatır hale getirmiştir. Bu her toplum için geçerlidir.

Ve şöyle bir söz de vardır: Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlamaya çalışır. Bu da hukuk devletlerinin zayıflamasına sebep olduğu gibi yargı gücünün bağımsızlığını ve adil olduğunu tartışmalı hale getirir.

Bİ'SORU DAHA?

Fransızca kökenli olan bir kelimedir adisyon... Bir restaurant, kafe veya barda tutulur... Adisyonun tam olarak anlamı nedir?

Devletler kurulduğundan bu yana siyasi güçle beraber anılan diktatör tam olarak ne anlama geliyor? TDK’daki karşılığı ne?

7 bölgesi bulunan Türkiye’nin 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ili vardır… Önceleri alfabetik ama sonrasında tarihi zaman dilimine göre verilen illerin plaka sıralaması şöyledir...

Acil durum ve imdat nidası olarak bildiğimiz kullandığımız S.O.S.’in açılımı ve anlamı tam olarak nedir? S.O.S. ile ilgili yanlış bilinen tarihi gerçeğe bir bakalım...

Bir yılın 12 ayına bakıldığında içlerinde en kısa olanı Şubat’tır. Peki ama neden? İşte Şubat ayının diğerlerinden eksik olmasının tarihi hikayesi...