BYEGM’in açılımı ve görevleri nelerdir?

Türkiye’nin en eski ve köklü kurumu konumunda olan ve tarihe göre farklı isimleri bulunan günümüzdeki BYEGM’in açılımına, görev, misyon ve vizyonuna bir bakalım...

BYEGM ilk olarak 1862’de Matbuat Müdürlüğü, 1920’de Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi olarak hizmet verdi.
1984’te ise günümüzdeki adı olan BYEGM’i aldı. Peki açılımı: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
Türkiye’nin en eski ve köklü kurumunun ülkemizde ve dünya basınındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve ülke tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor.

BYEGM’in Misyonu:

Ulusal ve uluslararası medyayı yakından izleyerek kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, hükümet faaliyetlerini ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde anlatmak; basın mensuplarının çalışmalarının kolaylaştırılmasına ve basının gelişimine katkıda bulunmak; Ülkemizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde iletişim stratejilerini oluşturmaktır.

BYEGM’in Vizyonu:

Dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine, ülkemizde güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans bir kurum olmaktır.

BYEGM’nin görevleri

  • Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tespitine yardımcı olmak,
  • Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,
  • Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetler yapmak,
  • Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
  • Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek değerlendirmek ve sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,
  • Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,
  • Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak,
  • Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek.

Kaynak: http://www.byegm.gov.tr/

Bİ'SORU DAHA?

AİHM’in açılımı nedir? AİHM’in açılımı nedir?
18 Eki 2016 21:57 - bilge
BOTAŞ'ın açılımı nedir? BOTAŞ'ın açılımı nedir?
06 Şub 2017 08:27 - bilirkişi
AKOM’un açılımı nedir? AKOM’un açılımı nedir?
29 Kas 2016 08:57 - bilirkişi
Türkçe’de en uzun kısaltma nedir? Türkçe’de en uzun kısaltma nedir?
23 Mar 2016 21:30 - bilirkişi
TÜBİTAK’ın açılımı nedir?
07 Oca 2016 05:00 - bilirkişi
RTÜK’ün açılımı nedir?
12 Şub 2016 23:10 - bilirkişi
TESKOMB'un açılımı nedir? TESKOMB'un açılımı nedir?
02 Nis 2017 11:35 - bilirkişi
FIFA'nın açılımı nedir?
16 Kas 2015 07:20 - bilirkişi
TTK’nın açılımı nedir? TTK’nın açılımı nedir?
28 Kas 2016 15:02 - bilirkişi
Mobbing ne demektir?
12 Oca 2016 00:21 - bilirkişi
Delibaş ne demektir? Delibaş ne demektir?
03 Nis 2016 22:28 - bilirkişi
Şapel ne demektir? Şapel ne demektir?
29 Tem 2016 15:31 - bilirkişi
Endemik türler Endemik ne demektir?
17 Mar 2016 22:02 - bilirkişi
Bröve ne demektir? Bröve ne demektir?
03 Tem 2016 07:22 - bilirkişi
Kuzine nedir?
15 Oca 2016 00:04 - bilirkişi
Zıvana ne demektir?
15 Mar 2016 22:15 - bilirkişi
Dingo'nun Ahırı nerededir?
07 Oca 2016 06:35 - bilirkişi
Tele ne demektir? Tele ne demektir?
11 Ağu 2016 08:21 - bilirkişi
Kürek çekme cezası ne demektir?
21 Şub 2016 23:00 - bilirkişi
Nevruz ne demektir? Nevruz ne demektir?
16 Mar 2016 22:07 - bilirkişi