76e7c19509b0cc3c012e2e51c65bf5b8 W680 H440 Cp

“Biz istiyoruz ki, insanlar kafalarındaki fikirlerden dolayı değil, bu yurdun ve halkın yararına yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler.”

Toplum insanı değerli kalem Sabahattin Ali, Markopaşa’da 10 Şubat 1947’de yer alan yazısında adalet anlayışı, değer yargıları, toplumu yönetme ve zenginliklerle ilgili şöyle bir özetlemede bulunur...

“Biz istiyoruz ki, bu topraklar üzerindeki insanlar, kafalarında taşıdıkları fikirlerden dolayı değil, bu yurdun ve bu halkın yararına yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler...
Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun.
Herhangi bir karar alınırken, İzmir' deki ortak tüccar, İstanbul'daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun.
Bunlar suç değilse, o zaman bize açık veya sinsi yollardan kahpece vurmaktan vazgeçsinler. Çünkü namuslu insanlar, kendine güvenen insanlar, haklı olduğuna inanan insanlar, bu kadar kirli yollardan gitmeye lüzum da görmezler, tenezzül de etmezler...”


YENİ SORULANLAR
DAHA FAZLA SORU

Kokusu nedeniyle yemekten çekindiğimiz, insan sağlığı açısından etkisi ve yararı çok fazla olan soğanın antibiyotik etkisi vardır.